Útbýting 120. þingi, 130. fundi 1996-05-03 14:38:14, gert 3 18:31

Framhaldsskólar, 94. mál, brtt. RA o.fl., þskj. 910.

Símgjöld stjórnmálasamtaka, 508. mál, fsp. KH, þskj. 909.