Útbýting 120. þingi, 130. fundi 1996-05-03 15:48:25, gert 3 18:31

Efnistaka úr Seyðishólum, 509. mál, fsp. KPál, þskj. 911.