Útbýting 120. þingi, 134. fundi 1996-05-09 12:05:04, gert 10 8:18

Endurskoðun lögræðislaga, 515. mál, fsp. RG, þskj. 931.

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 372. mál, brtt. KÁ, þskj. 930.

Réttindi starfsmanna varnarliðsins, 382. mál, svar utanrrh., þskj. 933.

Útskriftir íbúa Kópavogshælis, 516. mál, fsp. RG, þskj. 932.