Útbýting 120. þingi, 136. fundi 1996-05-13 21:14:45, gert 14 9:51

Framboð og kjör forseta Íslands, 518. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 951.