Útbýting 120. þingi, 136. fundi 1996-05-14 00:31:44, gert 14 9:51

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 519. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 956.