Útbýting 120. þingi, 137. fundi 1996-05-14 22:14:18, gert 15 8:59

Póstlög, 364. mál, nál. meiri hl. samgn., þskj. 962.

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar, 331. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 960; brtt. meiri hluta samgn., þskj. 961.