Útbýting 120. þingi, 151. fundi 1996-05-29 15:19:25, gert 29 17:31

Virðisaukaskattur, 444. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 1096.