1996-06-04 00:41:25# 120. lþ.#F 159.#13. fundur. Þingfararkaup og þingfararkostnaður., til 00:44:10| A gert 6 9:54
[prenta uppsett í dálka] 159. fundur

Þingfararkaup og þingfararkostnaður, frh. 1. umr.

Frv. GHH o.fl., 541. mál (biðlaun). --- Þskj. 1155.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:44]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.