1996-06-04 00:44:12# 120. lþ.#F 159.#12. fundur. Eftirlaun alþingismanna., til 00:44:39| A gert 6 9:54
[prenta uppsett í dálka] 159. fundur

Eftirlaun alþingismanna, frh. 1. umr.

Frv. RA o.fl., 540. mál (forseti Alþingis, makalífeyrir). --- Þskj. 1154.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:44]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.