1996-06-04 14:54:18# 120. lþ.#F 160.#10. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 14:59:18| L gert 8 8:58
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 449. mál (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur). --- Þskj. 781, nál. 1146, brtt. 1147.

[14:54]

Frsm. efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson):


[14:56]

Jóhanna Sigurðardóttir: