1996-06-04 16:29:35# 120. lþ.#F 160.#10. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 16:32:57| A gert 4 17:31
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 449. mál (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur). --- Þskj. 781, nál. 1146, brtt. 1147.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:30]

Brtt. 1147,1 (1. gr. og fyrirsögn 1. og 2. gr. falli brott) samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. (verður 1. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1147,2 (3. gr. falli brott) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1147,3 (ný 4. gr., verður 2. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1147,4 (ný fyrirsögn) samþ. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.