1996-06-04 20:52:00# 120. lþ.#F 160.#14. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 20:58:39| F gert 19 11:4
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 519. mál. --- Þskj. 956, nál. 1078 og 1086, brtt. 1079.

[20:52]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Árni R. Árnason):


[20:57]

Forseti (Sturla Böðvarsson):