1996-06-04 21:16:30# 120. lþ.#F 160.#14. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 01:01:23| F gert 19 11:4
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 519. mál. --- Þskj. 956, nál. 1078 og 1086, brtt. 1079.

[21:16]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


[21:17]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Sighvatur Björgvinsson):


[23:28]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[23:28]

Hjörleifur Guttormsson:


[00:00]

Svanfríður Jónasdóttir:


[01:00]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Árni R. Árnason) (um fundarstjórn):


[01:01]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):