1996-06-05 13:46:37# 120. lþ.#F 161.#6. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 14:16:21| L gert 10 16:25
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 519. mál. --- Þskj. 956, nál. 1078 og 1086, frhnál. 1206, brtt. 1079 og 1207.

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 1207. --- Afbrigði samþ. með 37 shlj. atkv.

[13:48]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Árni R. Árnason):


[13:50]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Sighvatur Björgvinsson):


[13:53]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[13:56]

Svavar Gestsson:


[13:58]

Svanfríður Jónasdóttir:


[14:00]

Hjörleifur Guttormsson:


[14:04]

Útbýting þingskjals:

[14:04]

Sjávarútvegsráðherra (Þorsteinn Pálsson):


[14:12]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[14:13]

Sjávarútvegsráðherra (Þorsteinn Pálsson) (andsvar):


[14:14]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[14:15]

Sjávarútvegsráðherra (Þorsteinn Pálsson) (andsvar):