1996-06-05 21:37:47# 120. lþ.#F 162.#4. fundur. Þingfararkaup og þingfararkostnaður., til 21:38:42| A gert 3 9:17
[prenta uppsett í dálka] 162. fundur

Þingfararkaup og þingfararkostnaður, frh. 2. umr.

Frv. GHH o.fl., 541. mál (biðlaun). --- Þskj. 1155, nál. 1198.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:38]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.