Útbýting 120. þingi, 160. fundi 1996-06-04 10:02:30, gert 19 11:4

Byggingarlög, 536. mál, brtt. umhvn., þskj. 1175.

Fjarskipti, 408. mál, þskj. 1159.

Póstlög, 364. mál, þskj. 1158.

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar, 331. mál, þskj. 1157.