Útbýting 120. þingi, 160. fundi 1996-06-05 02:20:56, gert 19 11:4

Laun forseta Íslands, 224. mál, nál. minni hluta allshn., þskj. 1199.

Stjórn fiskveiða, 437. mál, brtt. GE, þskj. 1197.