Útbýting 120. þingi, 161. fundi 1996-06-05 10:03:52, gert 24 11:9

Álbræðsla á Grundartanga, 511. mál, svar iðnrh., þskj. 1189.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, 449. mál, þskj. 1195.

Stjórn fiskveiða, 437. mál, þskj. 1190.