Útbýting 120. þingi, 161. fundi 1996-06-05 14:26:16, gert 24 11:9

Aðstoð til sjálfsstjórnarsvæða Palestínumanna í Ísrael, 489. mál, svar utanrrh., þskj. 1208.