1995-11-17 10:36:04# 120. lþ.#F 34.#4. fundur. Skattskylda innlánsstofnana., til 10:36:35| A gert 23 16:12
[prenta uppsett í dálka]

Stjfrv., 135. mál (Iðnþróunarsjóður). --- Þskj. 161.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:36]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.