1995-12-15 18:57:29# 120. lþ.#F 66.#6. fundur. Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla., til 18:59:24| A gert 16 16:18
[prenta uppsett í dálka] 66. fundur

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 100. mál. --- Þskj. 398, nál. 383, brtt. 384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:57]

Brtt. 384,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 384,2--14 samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--30. gr., svo breyttar, samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.