Dagskrá 120. þingi, 87. fundi, boðaður 1996-02-08 10:30, gert 9 16:29
[<-][->]

87. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 08. febr. 1996

kl. 10.30 árdegis.

---------

  1. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 296. mál, þskj. 535. --- 1. umr.
  2. Þjóðminjalög, stjfrv., 285. mál, þskj. 524. --- 1. umr.
  3. Umferðarlög, frv., 152. mál, þskj. 182. --- 1. umr.
  4. Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., stjfrv., 284. mál, þskj. 523. --- 1. umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Ástand heilbrigðismála (umræður utan dagskrár).
  2. Tilkynning um utandagskrárumræðu.