Dagskrá 120. þingi, 117. fundi, boðaður 1996-04-12 10:30, gert 19 16:8
[<-][->]

117. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 12. apríl 1996

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 344. mál, þskj. 599. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, stjfrv., 394. mál, þskj. 692. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 3. Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri, stjfrv., 423. mál, þskj. 752. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 4. Fjáröflun til vegagerðar, stjfrv., 442. mál, þskj. 774. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 5. Tollalög, stjfrv., 441. mál, þskj. 773. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 6. Vörugjald, stjfrv., 445. mál, þskj. 777. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 7. Virðisaukaskattur, stjfrv., 444. mál, þskj. 776. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 8. Lögreglulög, stjfrv., 451. mál, þskj. 783. --- 1. umr.
 9. Meðferð opinberra mála, stjfrv., 450. mál, þskj. 782. --- 1. umr.
 10. Umferðarlög, stjfrv., 463. mál, þskj. 798. --- 1. umr.
 11. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 437. mál, þskj. 769. --- 1. umr.
 12. Þróunarsjóður sjávarútvegsins, stjfrv., 436. mál, þskj. 768. --- 1. umr.
 13. Stjórn fiskveiða, frv., 416. mál, þskj. 740. --- 1. umr.
 14. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, stjfrv., 469. mál, þskj. 804. --- 1. umr.
 15. Fjáraukalög 1995, stjfrv., 443. mál, þskj. 775. --- 1. umr.
 16. Tekjuskattur og eignarskattur, frv., 393. mál, þskj. 688. --- 1. umr.
 17. Tekjuskattur og eignarskattur, frv., 449. mál, þskj. 781. --- 1. umr.
 18. Húsnæðisstofnun ríkisins, stjfrv., 407. mál, þskj. 720. --- 1. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Fundarsókn stjórnarþingmanna (athugasemdir um störf þingsins).