Dagskrá 120. þingi, 133. fundi, boðaður 1996-05-08 13:30, gert 8 16:53
[<-][->]

133. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 8. maí 1996

kl. 1.30 miðdegis.

---------

  • Til umhverfisráðherra:
 1. Nýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslu, fsp. ÖS, 378. mál, þskj. 668.
 2. Bætur fyrir tjón af völdum arna, fsp. GE, 499. mál, þskj. 872.
  • Til landbúnaðarráðherra:
 3. Sala íslenskra hesta til útlanda, fsp. GÁ, 495. mál, þskj. 858.
  • Til utanríkisráðherra:
 4. Umsýslustofnun varnarmála, fsp. RG, 381. mál, þskj. 671.
  • Til dómsmálaráðherra:
 5. Skoðun ökutækja, fsp. HjÁ, 395. mál, þskj. 695.
 6. Jafnréttisfræðsla fyrir dómara, fsp. BH, 466. mál, þskj. 801.
 7. Löggæsla í Reykjavík, fsp. GHall, 507. mál, þskj. 904.
  • Til samgönguráðherra:
 8. Álag á vörugjald af millifrakt í alþjóðaflutningum, fsp. GHall, 453. mál, þskj. 786.
  • Til menntamálaráðherra:
 9. Skyldunámsefni í vímuvörnum, fsp. RG, 479. mál, þskj. 827.
 10. Íþróttaaðstaða Menntaskólans við Hamrahlíð, fsp. KÁ, 482. mál, þskj. 833.
 11. Varðveisla gjafa og eigna hússtjórnarskóla, fsp. ÍGP, 502. mál, þskj. 880.
  • Til viðskiptaráðherra:
 12. Dráttarvextir, fsp. JóhS, 473. mál, þskj. 809.