Fundargerð 120. þingi, 24. fundi, boðaður 1995-11-01 23:59, stóð 15:55:16 til 16:04:54 gert 2 8:57
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

24. FUNDUR

miðvikudaginn 1. nóv.

að loknum 23. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Mannanöfn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 73. mál (heildarlög). --- Þskj. 73.

[15:57]


Almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 74. mál (alþjóðasamningur um bann við pyndingum). --- Þskj. 74.

[15:58]


Fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 92. mál. --- Þskj. 94.

[15:59]


Hjúskaparlög, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 107. mál (ellilífeyrisréttindi). --- Þskj. 113.

[16:00]


Verðbréfaviðskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 97. mál (heildarlög). --- Þskj. 102.

[16:00]


Verðbréfasjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 98. mál (EES-reglur). --- Þskj. 103.

[16:01]


Verðbréfaþing Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 101. mál (EES-reglur). --- Þskj. 106.

[16:01]


Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 99. mál (EES-reglur). --- Þskj. 104.

[16:02]


Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla, frh. 1. umr.

Stjfrv., 100. mál. --- Þskj. 105.

[16:02]


Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 102. mál (heildarlög). --- Þskj. 107.

[16:03]


Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. GE o.fl., 89. mál. --- Þskj. 91.

[16:03]


Fundi slitið kl. 16:04.

---------------