Fundargerð 120. þingi, 25. fundi, boðaður 1995-11-02 10:30, stóð 10:30:08 til 18:30:29 gert 2 18:50
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

25. FUNDUR

fimmtudaginn 2. nóv.

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[10:32]


Höfundalög, 1. umr.

Stjfrv., 86. mál (EES-reglur). --- Þskj. 87.

[10:33]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Framhaldsskólar, 1. umr.

Stjfrv., 94. mál (heildarlög). --- Þskj. 96.

[10:35]


[11:59]

Útbýting þingskjals:


[Fundarhlé. --- 12:56]

[13:31]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna, fyrri umr.

Þáltill. BH o.fl., 61. mál. --- Þskj. 61.

[14:34]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Mótun opinberrar stefnu í fjölmiðlun, frh. fyrri umr.

Þáltill. LG og ÁRJ, 72. mál. --- Þskj. 72.

[15:41]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 15:55]

Höfundalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 86. mál (EES-reglur). --- Þskj. 87.

[17:01]


Framhaldsskólar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 94. mál (heildarlög). --- Þskj. 96.

[17:02]


Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna, frh. fyrri umr.

Þáltill. BH o.fl., 61. mál. --- Þskj. 61.

[17:02]


Mótun opinberrar stefnu í fjölmiðlun, frh. fyrri umr.

Þáltill. LG og ÁRJ, 72. mál. --- Þskj. 72.

[17:03]


Afbrigði um dagskrármál.

[17:04]


Þingfararkaup og þingfararkostnaður, 2. umr.

Frv. ÓE o.fl., 84. mál (skattskylda starfskostnaðar). --- Þskj. 85, nál. 121 og 123, brtt. 122 og 145.

[17:05]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Sveitarstjórnarlög, 1. umr.

Stjfrv., 126. mál (atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga). --- Þskj. 144.

[17:39]


[18:22]


Þingfararkaup og þingfararkostnaður, frh. 2. umr.

Frv. ÓE o.fl., 84. mál (skattskylda starfskostnaðar). --- Þskj. 85, nál. 121 og 123, brtt. 122 og 145.

[18:24]


Fundi slitið kl. 18:30.

---------------