Fundargerð 120. þingi, 29. fundi, boðaður 1995-11-07 13:30, stóð 13:30:05 til 18:54:07 gert 7 19:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

29. FUNDUR

þriðjudaginn 7. nóv.

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Ríkisreikningur 1991, frh. 1. umr.

Stjfrv., 87. mál. --- Þskj. 88.

[13:34]


Ríkisreikningur 1992, frh. 1. umr.

Stjfrv., 88. mál. --- Þskj. 89.

[13:34]


Fjáraukalög 1994, frh. 1. umr.

Stjfrv., 45. mál (niðurstöðutölur ársins). --- Þskj. 45.

[13:35]


Vörugjald af olíu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 111. mál (frestun gildistöku). --- Þskj. 117.

[13:36]


Tollalög, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 68. mál (tollfrjálsar verslanir í höfnum). --- Þskj. 68.

[13:37]


Lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra, frh. 1. umr.

Frv. PHB o.fl., 79. mál. --- Þskj. 79.

[13:37]


Áhrif 14% virðisaukaskatts á bóka-, blaða- og tímaritaútgáfu.

Beiðni KÁ o.fl. um skýrslu, 127. mál. --- Þskj. 150.

[13:38]


Félagsþjónusta sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 75. mál (fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks). --- Þskj. 75.

[13:39]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Gatnagerðargjald, 1. umr.

Stjfrv., 106. mál (heildarlög). --- Þskj. 111.

[13:41]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Sveitarstjórnarlög, 1. umr.

Stjfrv., 118. mál (Sléttuhreppur). --- Þskj. 130.

[13:58]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Vatnsveitur sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 119. mál (heimæðar, vatnsgjald). --- Þskj. 131.

[14:17]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:47]

Útbýting þingskjala:


Bjargráðasjóður, 1. umr.

Stjfrv., 125. mál (heildarlög). --- Þskj. 143.

[14:47]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 109. mál. --- Þskj. 115.

[15:03]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:08]

Útbýting þingskjals:


Erfðabreyttar lífverur, 1. umr.

Stjfrv., 117. mál. --- Þskj. 129.

[16:08]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Landgræðsla, 1. umr.

Frv. HG o.fl., 93. mál (innfluttar plöntutegundir o.fl.). --- Þskj. 95.

[17:16]


[17:53]

Útbýting þingskjala:


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Náttúruvernd, 1. umr.

Frv. HG o.fl., 95. mál (landslagsvernd). --- Þskj. 97.

[18:25]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:54.

---------------