Fundargerð 120. þingi, 34. fundi, boðaður 1995-11-17 10:30, stóð 09:51:13 til 18:42:31 gert 20 9:28
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

34. FUNDUR

föstudaginn 17. nóv.

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:32]


Ríkisreikningur 1993, frh. 1. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 153.

[10:34]


Ríkisreikningur 1994, frh. 1. umr.

Stjfrv., 129. mál. --- Þskj. 154.

[10:34]


Tryggingagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 134. mál. --- Þskj. 160.

[10:35]


Skattskylda innlánsstofnana, frh. 1. umr.

Stjfrv., 135. mál (Iðnþróunarsjóður). --- Þskj. 161.

[10:36]


Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 136. mál. --- Þskj. 162.

[10:36]


Bifreiðagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 137. mál. --- Þskj. 163.

[10:37]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 147. mál. --- Þskj. 174.

[10:37]


Köfun, 1. umr.

Stjfrv., 148. mál (heildarlög). --- Þskj. 176.

[10:38]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Veiðileyfagjald, fyrri umr.

Þáltill. ÁE o.fl., 30. mál. --- Þskj. 30.

[10:42]


[12:51]

Útbýting þingskjals:


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:04]

Útbýting þingskjala:


Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana, fyrri umr.

Þáltill. GÁS o.fl., 140. mál. --- Þskj. 167.

[14:05]


[15:30]

Útbýting þingskjals:


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi, fyrri umr.

Þáltill. GÁ o.fl., 139. mál. --- Þskj. 165.

[16:27]


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Áfengislög, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 144. mál (aldursmörk). --- Þskj. 171.

[16:31]


[16:55]

Útbýting þingskjals:


Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:42.

---------------