Fundargerð 120. þingi, 62. fundi, boðaður 1995-12-12 23:59, stóð 17:44:53 til 17:49:22 gert 13 8:37
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

62. FUNDUR

þriðjudaginn 12. des.,

að loknum 61. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[17:45]


Staðgreiðsla opinberra gjalda, 3. umr.

Stjfrv., 136. mál (álag á vanskilafé). --- Þskj. 333.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skattskylda innlánsstofnana, 3. umr.

Stjfrv., 135. mál (Iðnþróunarsjóður). --- Þskj. 161.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bifreiðagjald, 3. umr.

Stjfrv., 137. mál (upphæð gjalds og ákvörðun þess). --- Þskj. 334.

Enginn tók til máls.

[17:47]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 337).


Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 136. mál (álag á vanskilafé). --- Þskj. 333.

[17:48]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 335).


Skattskylda innlánsstofnana, frh. 3. umr.

Stjfrv., 135. mál (Iðnþróunarsjóður). --- Þskj. 161.

[17:48]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 336).

Fundi slitið kl. 17:49.

---------------