Fundargerð 120. þingi, 136. fundi, boðaður 1996-05-13 15:00, stóð 14:59:57 til 00:32:14 gert 14 9:51
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

136. FUNDUR

mánudaginn 13. maí,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Tölvuskráning símtala.

[15:02]

Spyrjandi var Hjörleifur Guttormsson.


Úrvinnsla úr skattskrám.

[15:07]

Spyrjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Orkustofnun.

[15:12]

Spyrjandi var Svavar Gestsson.


Atvinnuleysisbætur til bænda o.fl.

[15:20]

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Lækkun húshitunarkostnaðar.

[15:24]

Spyrjandi var Einar K. Guðfinnsson.


Skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála.

[15:33]

Spyrjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Sala hlutabréfa í Pósti og síma hf.

[15:38]

Spyrjandi var Ögmundur Jónasson.


Tóbaksverð í vísitölu.

[15:45]

Spyrjandi var Siv Friðleifsdóttir.


Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912, brtt. 887, 930 og 945.

[15:49]

[Fundarhlé. --- 18:21]

[20:32]

[21:14]

Útbýting þingskjala:

[22:19]

Útbýting þingskjala:

[00:31]

Útbýting þingskjals:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 3.--4. mál.

Fundi slitið kl. 00:32.

---------------