1997-02-17 15:40:20# 121. lþ.#F 71.#7. fundur. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna., til 15:40:58| A gert 7 9:57
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 218. mál (EES-reglur). --- Þskj. 275.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:40]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.