1997-02-19 15:37:55# 121. lþ.#F 74.#9. fundur. Grunnskólar., til 15:39:23| A gert 25 12:39
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur

Grunnskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 254. mál (námsleyfasjóður). --- Þskj. 474, nál. 636.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:38]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.