1997-02-24 15:22:02# 121. lþ.#F 76.#2. fundur. Hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis., til 15:22:27| A gert 25 8:34
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur

Hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis, frh. 1. umr.

Stjfrv., 344. mál (EES-reglur). --- Þskj. 616.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:22]

Frv. vísað til 2. umr. með 54 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.