Fjarvistarleyfi 121. þingi, 86. fundi 10., gert 11 17:34

Rannveig Guðmundsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.