Fjarvistarleyfi 121. þingi, 92. fundi 18., gert 20 14:51

Davíð Oddsson forsrh.,

Finnur Ingólfsson viðskrh.,

Guðni Ágústsson, 2. þm. Suðurl.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.