Fjarvistarleyfi 121. þingi, 94. fundi 19., gert 20 8:17

Davíð Oddsson forsrh.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.