1997-03-10 15:16:06# 121. lþ.#F 86.#4. fundur. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna., til 15:18:55| A gert 11 14:27
[prenta uppsett í dálka] 86. fundur

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 218. mál (EES-reglur). --- Þskj. 275, nál. 696.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:17]

1. gr. samþ. með 34 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 696 samþ. með 35 shlj. atkv.

Fyrirsögn, svo breytt, samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv.