1997-03-17 15:13:47# 121. lþ.#F 91.#2. fundur. Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands., til 15:14:20| A gert 21 15:59
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 409. mál. --- Þskj. 706.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:14]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.