1997-03-17 15:14:23# 121. lþ.#F 91.#3. fundur. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins., til 15:14:49| A gert 21 15:59
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 705.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:14]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.