1997-03-18 13:40:47# 121. lþ.#F 92.#3. fundur. Lögræðislög., til 13:41:21| A gert 20 14:51
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur

Lögræðislög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 410. mál (heildarlög). --- Þskj. 707.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:41]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.