1997-03-18 13:42:26# 121. lþ.#F 92.#6. fundur. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun., til 13:42:56| A gert 20 14:51
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 444. mál (stofnfjársjóður o.fl.). --- Þskj. 756.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:42]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.