1997-03-19 16:37:35# 121. lþ.#F 94.#3. fundur. Virðisaukaskattur., til 16:38:12| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 437. mál (afmörkun skattskyldu o.fl.). --- Þskj. 746.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:38]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.