1997-03-19 16:38:14# 121. lþ.#F 94.#4. fundur. Uppgjör á vangoldnum söluskatti., til 16:38:46| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Uppgjör á vangoldnum söluskatti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 438. mál. --- Þskj. 747.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:38]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.