1997-03-19 16:38:47# 121. lþ.#F 94.#5. fundur. Bókhald., til 16:39:23| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Bókhald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 446. mál (viðurkenndir bókarar). --- Þskj. 758.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:39]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.