1997-03-19 16:39:25# 121. lþ.#F 94.#6. fundur. Læsivarðir hemlar í bifreiðum., til 16:40:04| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Læsivarðir hemlar í bifreiðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. RG o.fl., 209. mál. --- Þskj. 248.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:39]

Till. vísað til síðari umr. með 41 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.