1997-03-19 16:40:07# 121. lþ.#F 94.#7. fundur. Stimpilgjald., til 16:40:45| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Stimpilgjald, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 386. mál (kaupskip). --- Þskj. 678.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:40]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.