1997-03-19 16:40:48# 121. lþ.#F 94.#8. fundur. Rannsóknir innan efnahagslögsögunnar., til 16:41:24| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Rannsóknir innan efnahagslögsögunnar, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 387. mál. --- Þskj. 679.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:41]

Till. vísað til síðari umr. með 42 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.