1997-03-19 16:41:25# 121. lþ.#F 94.#9. fundur. Umgengni um nytjastofna sjávar., til 16:42:07| A gert 20 8:17
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur

Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. fyrri umr.

Þáltill. PHB, 390. mál. --- Þskj. 684.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:41]

Till. vísað til síðari umr. með 43 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.