Útbýting 121. þingi, 86. fundi 1997-03-10 16:36:47, gert 11 14:27

Gjaldþrotakröfur, 418. mál, fsp. MF, þskj. 720.

Hæfniskröfur skipahönnuða og skipasmiða, 417. mál, fsp. ÁRJ, þskj. 719.

Hættumat vegna virkjanaframkvæmda, 419. mál, fsp. MF, þskj. 721.

Landgræðsluverkefni á Hólasandi, 415. mál, fsp. SvG, þskj. 717.

Úrbætur í öryggismálum sjómanna, 416. mál, fsp. ÁRJ, þskj. 718.

Útilokun fyrirtækja frá markaði, 420. mál, fsp. SvG, þskj. 722.

Tvöföldun Reykjanesbrautar, 402. mál, þáltill. ÁRÁ o.fl., þskj. 698.