Útbýting 121. þingi, 92. fundi 1997-03-18 13:35:31, gert 19 8:31

Danskar landbúnaðarafurðir, 456. mál, fsp. SighB o.fl., þskj. 770.

Ferðakostnaður sjúklinga, 455. mál, fsp. ArnbS, þskj. 769.

GATT-samningurinn, 457. mál, fsp. ÁE o.fl., þskj. 771.

Hlutafjáreign ríkisbanka, 459. mál, fsp. EKG, þskj. 773.

Reglugerð um ferðakostnað sjúklinga, 454. mál, fsp. ArnbS, þskj. 768.

Tekjuskattur og bótagreiðslur, 458. mál, fsp. ÁMM, þskj. 772.

Tekjuskattur og eignarskattur, 452. mál, frv. PHB og VE, þskj. 766.